DzikiKot - pracownia haftu i nadruków
Menu
Strona głównaKonkursy FB - regulamin

Konkursy FB - regulamin

Regulamin konkursowy FB
Aktualny konkurs znajdziesz TUTAJ

 1. Organizatorem konkursu jest pracownia Dziki Kot - haft, nadruki, rękodzieło prowadzona przez DZIKI KOT Tomasz Serwin, ul. Kozycy 72a, 62-090 Krzyszkowo, NIP: 779-185-78-34.
 2. Konkurs prowadzony jest na Facebooku, na fanpage'u http://fb.com/dzikikot.pl, w związku z czym do wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest posiadanie konta (profilu) na Facebooku oraz urządzenia dostępowego (np. komputera lub urządzenia mobilnego) z dostępem do internetu.
 3. Każdy konkurs jest oznaczony kolejnym numerem. Każdy konkurs trwa 7 dni od daty jego ogłoszenia (rozpoczęcia), chyba że w treści konkursu podany jest inny czas trwania.
 4. W konkursie może uczestniczyć każda osoba mająca ukończone 18 lat i należąca do jednej z organizacji harcerskich działających na terenie Polski. W konkursie udział mogą wziąć również osoby niepełnoletnie, pod warunkiem ukończenia przez nie 13 lat oraz posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku i/lub zgody rodziców lub opiekunów prawnych i/lub przynależności do organizacji harcerskiej oraz do anulowania przyznanej nagrody w przypadku stwierdzenia niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków.
 5. Z konkursu wyłączone są osoby z najbliższej rodziny Organizatora.
 6. Żeby wygrać nagrodę należy spełnić wymagania aktualnego konkursu podane podczas jego ogłaszania. Celem konkursu jest budowa świadomości marki Dziki Kot w środowisku harcerskim. Zwycięzcy będą wybierani za pomocą jednego oz poniższych kryteriów lub ich dowolnej kombinacji:
  1. wybór przez Organizatora na podstawie warunków podanych podczas ogłaszania konkursu na FB
  2. wybór przez największą ilość polubień pracy konkursowej
 7. Zabronione jest branie udziału w konkursie z kilku kont. Nie wolno podczas konkursu wykonywać działań prawnie zabronionych oraz sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, w tym w szczególności używania języka wulgarnego, ataków słownych na innych uczestników konkursu, promowania własnych firm, marek i produktów podczas konkursu. Każde z tych działań zagrożone jest dyskwalifikacją oraz usunięciem niedozwolonych wpisów (komentarzy). Sprawy takie rozstrzyga Organizator, od dyskwalifikacji przysługuje odwołanie zgłaszane za pomocą maila (mail: konkurs@dzikikot.pl). Organizator rozpatrzy każde takie odwołanie, zastrzega sobie jednak prawo do nieinformowania o jego wyniku.
 8. Udostępnianie postów oraz oznaczanie znajomych jest mile widziane, ale nieobowiązkowe. Nie ma także wpływu na ewentualne rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie, bądź nie, nagrody.
 9. Laureaci konkursu zostaną poinformowani bezpośrednio, o ile będzie taka możliwość, za pomocą maila, telefonu bądź wiadomości na FB. Niezależnie od tego informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na fanpage'u http://fb.com/dzikikot.pl
  I
  nformacja o laureatach zostanie przekazana w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu.
 10. Informacja o nagrodach zostanie podana za każdym razem podczas ogłaszania konkursu na FB.
 11. Warunkiem uzyskania nagrody jest podanie prawidłowego adresu przez Uczestnika, który wygrał konkurs. Nie można przekazywać nagród na rzecz osób trzecich oraz wymienić nagrody na jej równowartość pieniężną.
 12. Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres konkurs@dzikikot.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie a decyzja zostanie wysłana mailowo, na adres podany przez osobę skłądającą tę reklamację.
 13. Regulamin konkursu znajduje się pod adresem internetowym https://dzikikot.pl/konkurs-regulamin-inf-21.html
 14. Zgodnie z regulaminem serwisu Facebook informujemy, że Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany
 15. Administratorem danych osobowych jest DZIKI KOT Tomasz Serwin, ul. Koszycy 72a, 62-090 Krzyszkowo, NIP 779-185-78-34. Dane będą przetwarzane jedynie w celu rozstrzygnięcia konkursu. Za wyjątkiem danych adresowych niezbędnych do wysłania nagród żadne inne dane osobowe nie będą pobierane, archiwizowane ani przetwarzane. Żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
 16. Każdy uczestnik konkursu musi zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Osoba biorąca udział w konkursie potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptację umieszczając na stronie konkursu komentarz, wpis lub przesyłająca pracę konkursową.

...jest pusty

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Zaloguj się

e-mail:

Hasło: